Eerste Hulp incl AED.

Wie is er niet eens van een trap gevallen, kneusde zijn enkel of liep een snee op tijdens een val? Als u een cursus Eerste Hulp heeft gevold, weet u hoe u de juiste Eerste Hulp verleent als er iets gebeurt in uw omgeving.

Informatie over de cursus.

Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten als iemand bijvoorbeeld verwondingen heeft opgelopen, een kneuzing of een bloed neus heeft of door een insect is gestoken. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp. Om het oefenen zo 'echt' mogelijk te maken wordt er ook gebruik gemaakt van lotus slachtoffers.

De lotus slachtoffers spelen dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet zijn beste kunnen Eerste Hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Leren defibrilleren met de Automatische Externe Defibrillator (AED) is een cursus die kennis en vaardigheden combineert.

Tijdens de cursus zullen de volgende onderwerpen aanbod komen:

·        De 5 belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp.

·        Stoornissen in het bewustzijn.

·        Stoornissen van de ademhaling.

·        Stilstand van de bloedsomloop en leren defibrilleren met AED

·        Ernstige actieve bloedingen.

·        Shock.

·        Actieve bloedingen.

·        Brandwonden.

·        Kneuzing & verstuiking.

·        Ontwrichting & botbreuken.

·        Oogletsel.

·        Vergiftiging.

·        Elektriciteitsongevallen.

·        Letsel door koude.

·        Letsel door warmte.

·        Vervoer over korte afstand.

·        Verband & hulpmiddelen.

·        Het menselijk lichaam.

·        Soorten verband.

·        Kleine ongevallen en verbandleer

·        Hulpmiddelen.

Lesmateriaal.

Het EHBO-boekje
Een tas gevuld met oefen materiaal.


Examen.

De cursus wordt afgesloten met een examen. 
Een examen omvat een praktische en theoretische toetsing op kennis, inzicht vaardigheden en houding van een kandidaat op basis van eisen en normen die vastgesteld zijn door het Oranje Kruis, welke ook de 2 examinators aanwijst met daarbij 2 lotus slachtoffers. U moet hiervoor minstens 16 jaar zijn op de dag van het examen of indien jonger dan met toestemming van ouders en de instructeur. Geldigheidsduur.

Het diploma EHBO & AED is twee jaar geldig en kan worden verlengt wanneer de houder zijn herhalingslessen jaarlijks volgt en de instructeur tevreden is.

Duur.

De duur van de cursus is 9 avonden + 1 avond examen.

Kosten.

De kosten voor deze cursus kunt u opvragen via het contactformulier.